PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 4 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 900 miljoner.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2019-03-31

Innehavslista

Per 2019-03-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • NCAB Group AB 3,3 %
 • CTT Systems AB 3,1 %
 • Alligator Bioscience AB 2,9 %
 • Rottneros AB 2,8 %
 • Beijer Electronics Group AB 2,7 %
 • eWork Group AB 2,6 %
 • Sensys Gatso Group AB 2,2 %
 • LIME Technologies AB 2,1 %
 • Pricer AB 2,1 %
 • Formpipe Software AB 2,1 %
 • Boule Diagnostics AB 2,0 %
 • Cantargia AB 1,9 %
 • Moberg Pharma AB 1,9 %
 • Balco Group AB 1,9 %
 • Rejlers AB 1,9 %
 • Eolus Vind AB 1,8 %
 • Bone Support AB 1,8 %
 • Semcon AB 1,8 %
 • Medcap AB 1,8 %
 • Bactiguard Holding AB 1,7 %
Summa 20 största innehaven 44,4 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders båda fonder är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta.

Läs fler frågor & svar