PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 250 bolag. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 50 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 7 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2018-11-30

Innehavslista

Per 2018-11-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Tele2 AB 3,8 %
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 3,2 %
 • ICA Gruppen AB 3,2 %
 • Securitas AB 2,7 %
 • Swedish Orphan Biovitrum AB 2,6 %
 • Nibe Industrier AB 2,3 %
 • Fastighets AB Balder 2,2 %
 • Castellum AB 2,1 %
 • Trelleborg AB 2,0 %
 • Elekta AB 2,0 %
 • Husqvarna AB (B) 2,0 %
 • Saab AB 1,9 %
 • Fabege AB 1,8 %
 • AAK AB 1,6 %
 • Axfood AB 1,6 %
 • Holmen AB 1,6 %
 • Intrum Justitia AB 1,5 %
 • Lifco AB 1,5 %
 • Hufvudstaden AB 1,4 %
 • Hexpol AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 42,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar