PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 250 bolag. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 50 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 7 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2018-12-31

Innehavslista

Per 2018-12-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 3,8 %
 • SCA AB 2,7 %
 • Nibe Industrier AB 2,6 %
 • Fastighets AB Balder 2,6 %
 • Castellum AB 2,5 %
 • Elekta AB 2,3 %
 • Fabege AB 2,2 %
 • Husqvarna AB (B) 2,1 %
 • Trelleborg AB 2,1 %
 • Axfood AB 1,8 %
 • AAK AB 1,8 %
 • Saab AB 1,7 %
 • Lifco AB 1,7 %
 • Holmen AB 1,7 %
 • Hufvudstaden AB 1,6 %
 • Wallenstam AB 1,5 %
 • Intrum Justitia AB 1,5 %
 • SSAB AB 1,4 %
 • Indutrade AB 1,4 %
 • Pandox AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 40,4 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till nära SEK 400 miljarder (2018-04-30). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar hela tiden. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och april 2018, från 7,8 procent till 16,0 procent.

Läs fler frågor & svar