Köp fondandelar

Du kan köpa och sälja andelar i PLUSfonderna på följande ställen:

Fonderna är också tillgängliga för köp hos Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se, i utbudet för premiepensionsfonder. Utöver detta distribueras PLUSfonderna av MFEX och Nasdaq Nordic Fund Market. Detta innebär att PLUSfonderna kan köpas och säljas hos de flesta banker och fondkommissionärer. Tala med din bankkontakt om du inte kan hitta PLUSfonderna på din banks fondtorg.


Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till nära SEK 400 miljarder (2018-04-30). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar hela tiden. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och april 2018, från 7,8 procent till 16,0 procent.

Läs fler frågor & svar

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders båda fonder är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta.

Läs fler frågor & svar