Om PLUSfonder

PLUSfonder skapades av PLUS Asset Management AB (namnändrat från PSG Capital AB) som sedan 2015 utvecklat sin idé om att erbjuda sparare fonder med låga avgifter. PLUSfonder lanserade de två första fonderna PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index i september 2017. I oktober 2020 lanserades den tredje fonden PLUS Allabolag Sverige Index. Under hösten 2021 lanserades tre sektorindexfonder, PLUS Fastigheter Sverige Index, PLUS Teknologi Sverige Index och PLUS Hälsovård Sverige Index.

För att uppnå en effektiv och skalbar verksamhet har PLUS Asset Management AB uppdragit åt fondbolaget FCG Fonder AB att administrera och förvalta fonderna.

Om PLUS Asset Management AB

PLUS Asset Management AB (namnändrat från PSG Capital AB) bildades 2008 och erhöll i juni 2009 av Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet. Från augusti 2009 till maj 2017 förvaltade PLUS Asset Management fonden PSG Micro Cap, en aktivt förvaltad småbolagsfond. Fonden genererade en genomsnittlig årlig avkastning om 16,4 procent. Efter avslutad förvaltning av PSG Micro Cap lämnade PLUS Asset Management AB tillbaka sitt fondbolagstillstånd till Finansinspektionen i augusti 2017.

Tillsammans med förvaltaren Marcus Wahlberg startade PLUS Asset Management AB under 2015 hedgefonden Elementa. Elementafonden förvaltas numera av Elementa Management AB, i vilket PLUS Asset Management AB äger knappt 10%.

Under 2015 började PLUS Asset Management med arbetet att utveckla sin idé om att lansera fonder med låga avgifter, vilket resulterat i lanseringen av indexfonderna PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index.

PLUS Asset Management grundades av och ägs av Emil Ahlberg, Mikael Gunnarsson och Richard Hellekant.

Bolagets ledning

Emil Ahlberg
VD, styrelseledamot och en av PLUS Asset Managements grundare och huvudägare.

Han har 20 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Närmast före PLUS Asset Management var Emil Ahlberg Investment Manager på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB (2004-2008). Dessförinnan arbetade han på Investor Growth Capital, Inc., ett helägt dotterbolag till investmentbolaget Investor AB, (2000-2004) där han var Associate och huvudsakligen verksam med investeringar på den amerikanska marknaden vid kontoren i Palo Alto och New York. Emil Ahlberg har en M.SC. från Stanford University, USA, och en M.SC. från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, samt har studerat ekonomi vid Harvard University.

Richard Hellekant
Styrelseledamot och en av PLUS Asset Managements grundare och huvudägare.

Han har drygt 25 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Närmast före PLUS Asset Management var Richard Hellekant partner och investeringsansvarig på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB (2005-2008). Dessförinnan arbetade han på Carnegie Investment Banking (1996-2004) där han var projektledare för corporate finance-relaterade uppdrag. Under perioden 2001-2003 arbetade Richard Hellekant för Carnegie i Danmark. Han är styrelseordförande i Eurocon Consulting AB, vice styrelseordförande i Ogunsen AB samt ägare och VD i Sensum Investment AB. Richard Hellekant har en M.SC. från Handelshögskolan i Stockholm.

Mikael Gunnarsson
Styrelseledamot och en av PLUS Asset Managements grundare och huvudägare.

Han har drygt 30 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Mikael Gunnarsson var ansvarig förvaltare av PSG Micro Cap under 2009-2017. Närmast före PLUS Asset Management, under perioden 2003-2008, arbetade han huvudsakligen med egna investeringar. Under åren 1992-2003 var han verksam på Carnegie Investment Banking, bl.a. som ansvarig för värderingsfrågor inom corporate finance-området. Dessförinnan, åren 1986-1991, arbetade han på Öhman Fondkommission som aktieanalytiker. Mikael Gunnarsson har studerat ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm under åren 1984-1988.

Om FCG Fonder

FCG Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd att förvalta värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. I sin fondhotellverksamhet administrerar FCG Fonder PLUSfonderna och utför även dess förvaltning. FCG Fonder AB har cirka 25 fonder med en total volym om cirka SEK 8 miljarder i sin fondhotellverksamhet.

FCG Fonder AB ägs av FCG Holding Sverige AB som grundades 2008. FCG finns i Sverige, Norge och Danmark och har sedan starten 2008 byggt upp en verksamhet med omkring 100 specialister inom juridik, finansiell ekonomi, redovisning, matematik och aktuarier. FCG har kunder inom de flesta branscher som står under Finansinspektionens tillsyn, exempelvis bank, försäkring, värdepapper och fond.

För mer information om FCG Fonder AB och FCG Holding AB besök gärna www.fcgfonder.se eller www.fcg.se

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar