PLUS Teknologi Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden TMG Gross Index (SIXSETMGGI). Detta index innehåller bolag inom teknologisektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av cirka 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 300 miljarder, men inget bolag får utgöra mer än 5% av indexvärdet (rebalanseras varje halvår). 

Utveckling

sedan starten 13 oktober 2021
 

Lanseras:

13 oktober

Innehavslista

Per 2021-10-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • NENT Group 6,6 %
 • Sinch 5,7 %
 • Hexagon 5,5 %
 • Ericsson 4,9 %
 • Lagercrantz Group 4,9 %
 • Mycronic 4,4 %
 • HMS Networks 3,9 %
 • Embracer 3,8 %
 • Stillfront Group 3,5 %
 • Paradox Interactive 3,3 %
 • Vitec Software Group 3,0 %
 • Cint Group 3,0 %
 • OX2 2,9 %
 • MTG 2,7 %
 • Addnode 2,5 %
 • NCAB Group 2,3 %
 • Hexatronic Group 2,3 %
 • Better Collective 2,3 %
 • Garo 2,1 %
 • Knowit 1,6 %
Summa 20 största innehaven 71,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Köp PLUS Teknologi Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar