PLUS Teknologi Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden TMG Gross Index (SIXSETMGGI). Detta index innehåller bolag inom teknologisektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av cirka 170 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 300 miljarder, men inget bolag får utgöra mer än 5% av indexvärdet (rebalanseras varje halvår). 

Utveckling

sedan starten 13 oktober 2021
 

Innehavslista

Per 2024-06-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sinch AB 5,4 %
 • Ericsson AB 5,2 %
 • Fortnox AB 5,2 %
 • Hexagon AB 5,1 %
 • Embracer Group AB 5,0 %
 • HMS Networks AB 4,9 %
 • Vitec Software Group AB 4,9 %
 • Yubico 4,9 %
 • Lagercrantz Group AB 4,7 %
 • Mycronic AB 4,6 %
 • OX2 4,2 %
 • AddNode Group AB 4,1 %
 • NCAB Group AB 4,0 %
 • Paradox Interactive AB 3,9 %
 • Truecaller AB 2,7 %
 • Modern Times Group AB 2,7 %
 • Hexatronic Group AB 2,7 %
 • Better Collective A/S 1,6 %
 • Tobii Dynavox AB 1,5 %
 • Stillfront Group AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 78,6 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Köp PLUS Teknologi Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 998 miljarder (2023-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har ökat från 8% 2010 till nästan 22% under 2023.

Läs fler frågor & svar