PLUS Teknologi Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden TMG Gross Index (SIXSETMGGI). Detta index innehåller bolag inom teknologisektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av cirka 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 300 miljarder, men inget bolag får utgöra mer än 5% av indexvärdet (rebalanseras varje halvår). 

Utveckling

sedan starten 13 oktober 2021
 

Lanseras:

13 oktober

Innehavslista

Per 2021-09-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • NENT Group B 6,4 %
 • Sinch 6,0 %
 • Hexagon B 5,4 %
 • Ericsson B 4,7 %
 • Lagercrantz Group B 4,5 %
 • Mycronic 4,3 %
 • HMS Networks 4,3 %
 • Embracer B 3,7 %
 • Stillfront Group 3,4 %
 • Paradox Interactive 3,2 %
 • Vitec Software Group B 3,1 %
 • Cint Group 2,9 %
 • OX2 2,9 %
 • MTG B 2,5 %
 • Addnode B 2,5 %
 • NCAB Group 2,3 %
 • Hexatronic Group 2,2 %
 • Better Collective 2,2 %
 • Garo 2,0 %
 • Knowit 1,7 %
Summa 20 största innehaven 70,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Köp PLUS Teknologi Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar