PLUS Teknologi Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden TMG Gross Index (SIXSETMGGI). Detta index innehåller bolag inom teknologisektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av drygt 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 300 miljarder, men inget bolag får utgöra mer än 5% av indexvärdet (rebalanseras varje halvår). 

Utveckling

sedan starten 13 oktober 2021
 

Innehavslista

Per 2024-01-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Lagercrantz Group AB 5,2 %
 • Vitec Software Group AB 5,1 %
 • Mycronic AB 5,1 %
 • Fortnox AB 5,0 %
 • Hexagon AB 4,8 %
 • HMS Networks AB 4,7 %
 • Ericsson AB 4,7 %
 • Sinch AB 4,5 %
 • Paradox Interactive AB 4,5 %
 • Better Collective A/S 4,2 %
 • Embracer Group AB 3,7 %
 • OX2 3,6 %
 • Yubico 3,4 %
 • NCAB Group AB 3,4 %
 • AddNode Group AB 3,3 %
 • Truecaller AB 2,7 %
 • Byggfakta Group Nordic Holdco 2,7 %
 • Modern Times Group AB 2,7 %
 • Pagero Group AB 2,1 %
 • Stillfront Group AB 1,5 %
Summa 20 största innehaven 76,9 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-10-13

Köp PLUS Teknologi Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar