PLUS Hälsovård Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Healthcare Gross Index (SIXSEHEALTHGI). Detta index innehåller bolag inom hälsovårdssektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av cirka 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 150 miljarder, men inget bolag får utgöra mer än 5% av indexvärdet (rebalanseras varje halvår).

Utveckling

sedan starten 17 november 2021
 

Lanseras:

17 november

Innehavslista

Per 2021-10-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Vitrolife 7,2 %
 • SECTRA 6,9 %
 • Swedish Orphan Biovitrum 6,9 %
 • AddLife 6,1 %
 • Getinge 5,5 %
 • Arjo 5,5 %
 • AstraZeneca 4,8 %
 • Vimian Group 4,7 %
 • BICO Group 4,4 %
 • Elekta 3,7 %
 • Biotage 3,3 %
 • Medicover 3,3 %
 • Karo Pharma 2,3 %
 • BioGaia 1,9 %
 • Xvivo Perfusion 1,8 %
 • Surgical Science 1,8 %
 • CellaVision 1,7 %
 • Camurus 1,6 %
 • BioArctic 1,6 %
 • Sedana Medical 1,4 %
Summa 20 största innehaven 76,4 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-11-17

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-11-17

Köp PLUS Hälsovård Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 604 miljarder (2020-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2020, från 7,8 procent till 17,6 procent.

Läs fler frågor & svar