PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC). Detta index innehåller de drygt 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. I juni 2023 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Branschfördelning

Per 2024-01-31

Innehavslista

Per 2024-01-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Fastighetsbolag Emilshus AB 2,1 %
 • BHG Group AB 1,9 %
 • Vestum AB 1,9 %
 • Fastighets AB Trianon 1,9 %
 • ITAB Shop Concept AB 1,9 %
 • Profoto Holding AB 1,8 %
 • Catella AB 1,8 %
 • Logistea AB 1,7 %
 • eWork Group AB 1,7 %
 • Rejlers AB 1,7 %
 • Creaspac AB 1,6 %
 • Cint Group AB 1,6 %
 • Nivika Fastigheter AB 1,5 %
 • Probi AB 1,5 %
 • Bactiguard Holding AB 1,5 %
 • VNV GLOBAL LTD 1,5 %
 • Sedana Medical AB 1,4 %
 • Byggmax Group AB 1,3 %
 • FM Mattsson Mora Group AB 1,3 %
 • Arise AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 32,9 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 998 miljarder (2023-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har ökat från 8% 2010 till nästan 22% under 2023.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar