PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest drygt SEK 4 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är drygt SEK 1 miljard.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2021-10-31

Innehavslista

Per 2021-10-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Note AB 5,6 %
 • Green Landscaping Group AB 4,7 %
 • Xbrane Biopharma AB 3,4 %
 • FM Mattsson Mora Group AB 3,3 %
 • Elos Medtech AB 2,6 %
 • Logistea AB 2,5 %
 • Semcon AB 2,4 %
 • BioInvent International AB 2,4 %
 • Beijer Electronics Group AB 2,3 %
 • C-Rad AB 2,1 %
 • Bergs Timber AB 2,0 %
 • eWork Group AB 2,0 %
 • Kabe Husvagnar AB 2,0 %
 • GHP Specialty Care AB 1,9 %
 • FormPipe Software AB 1,8 %
 • MilDef Group AB 1,8 %
 • Arise AB 1,8 %
 • Doro AB 1,7 %
 • Maha Energy AB 1,7 %
 • Transtema Group AB 1,6 %
Summa 20 största innehaven 49,6 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 604 miljarder (2020-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2020, från 7,8 procent till 17,6 procent.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar