PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC). Detta index innehåller de drygt 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. I augusti 2022 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2023-02-28

Innehavslista

Per 2023-02-28
 • Bolag Andel av portfölj
 • Nordic Paper Holding AB 2,3 %
 • Genova Property Group AB 2,1 %
 • Hanza Holding AB 2,0 %
 • Tobii Dynavox AB 2,0 %
 • eWork Group AB 2,0 %
 • ITAB Shop Concept AB 1,9 %
 • Tobii Technology AB 1,8 %
 • SynAct Pharma AB 1,8 %
 • Rottneros AB 1,8 %
 • Net Insight AB 1,7 %
 • Xbrane Biopharma AB 1,7 %
 • Hoist Finance AB 1,6 %
 • RaySearch Laboratories AB 1,6 %
 • Enea AB 1,6 %
 • Ovzon AB 1,6 %
 • FM Mattsson Mora Group AB 1,6 %
 • Probi AB 1,6 %
 • Sivers Semiconductors AB 1,5 %
 • Fastighetsbolag Emilshus AB 1,5 %
 • KlaraBo Sverige AB 1,5 %
Summa 20 största innehaven 35,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 794 miljarder (2022-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats sedan 2010 och passerade för första gången 20% under 2022.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar