PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC). Detta index innehåller de drygt 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. I augusti 2022 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2022-08-31

Innehavslista

Per 2022-08-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Arise AB 5,3 %
 • Semcon AB 4,2 %
 • MilDef Group AB 3,9 %
 • Vicore Pharma Holding AB 3,2 %
 • Net Insight AB 3,0 %
 • eWork Group AB 2,8 %
 • Kabe Husvagnar AB 2,7 %
 • Hanza Holding AB 2,5 %
 • Bergs Timber AB 2,3 %
 • FormPipe Software AB 2,3 %
 • Maha Energy AB 2,3 %
 • BE Group AB 2,1 %
 • Prevas AB 2,0 %
 • Arctic Paper SA 1,9 %
 • Softronic AB 1,9 %
 • Nilorngruppen AB 1,9 %
 • Transtema Group AB 1,9 %
 • Viking Supply Ships AB 1,8 %
 • Svedbergs i Dalstorp AB 1,8 %
 • B3 Consulting Group AB 1,8 %
Summa 20 största innehaven 51,6 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar