PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC). Detta index innehåller de cirka 140 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. I juni 2023 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Branschfördelning

Per 2024-04-30

Innehavslista

Per 2024-04-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • ITAB Shop Concept AB 2,6 %
 • Fastighets AB Trianon 2,2 %
 • VNV GLOBAL LTD 2,2 %
 • Viaplay Group AB 2,1 %
 • Bonava AB 2,1 %
 • Logistea AB 2,0 %
 • Nobia AB 1,9 %
 • Profoto Holding AB 1,9 %
 • Rejlers AB 1,8 %
 • Fastighetsbolag Emilshus AB 1,8 %
 • Vestum AB 1,8 %
 • Catella AB 1,7 %
 • Creaspac AB 1,6 %
 • Cint Group AB 1,6 %
 • BHG Group AB 1,6 %
 • Nivika Fastigheter AB 1,6 %
 • eWork Group AB 1,5 %
 • VEF AB 1,5 %
 • Probi AB 1,4 %
 • Svedbergs i Dalstorp AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 36,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar