PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC). Detta index innehåller de drygt 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. I augusti 2022 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2023-04-30

Innehavslista

Per 2023-04-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Hanza Holding AB 2,4 %
 • Tobii Dynavox AB 2,3 %
 • Nordic Paper Holding AB 2,0 %
 • Genova Property Group AB 2,0 %
 • Xbrane Biopharma AB 1,9 %
 • ITAB Shop Concept AB 1,9 %
 • Arise AB 1,9 %
 • eWork Group AB 1,9 %
 • SynAct Pharma AB 1,9 %
 • Hoist Finance AB 1,7 %
 • Tobii Technology AB 1,7 %
 • Egetis Therapeutics AB 1,7 %
 • Fastighetsbolag Emilshus AB 1,6 %
 • Probi AB 1,6 %
 • Ovzon AB 1,5 %
 • FM Mattsson Mora Group AB 1,5 %
 • Bulten AB 1,5 %
 • G5 Entertainment AB 1,4 %
 • Net Insight AB 1,4 %
 • Rottneros AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 35,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-25

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 794 miljarder (2022-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats sedan 2010 och passerade för första gången 20% under 2022.

Läs fler frågor & svar

Vilka bolag är små?

Det hänger på vem man frågar. En gräns som ibland används är att bolagets börsvärde skall vara mindre än en procent av det samlade börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ett rörligt mål alltså, men när detta skrivs motsvarar det drygt 80 miljarder kronor. De flesta så kallade småbolagsfonder använder denna gräns. Även Carnegie Small Cap Index baseras på denna siffra. I andra änden på intervallet återfinns Nasdaq OMX, som i sitt Small Cap index satt storleksgränsen 150 miljoner euro.

Läs fler frågor & svar