PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest drygt SEK 4 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är drygt SEK 1 miljard.

Utveckling

sedan starten 25 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Nasdaq OMX Small Cap GI

Branschfördelning

Per 2020-09-30

Innehavslista

Per 2020-09-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Bactiguard Holding AB 5,3 %
 • LIME Technologies AB 5,0 %
 • Bone Support AB 4,3 %
 • Cantargia AB 4,1 %
 • NCAB Group AB 4,0 %
 • Medcap AB 3,1 %
 • Xpsray Pharma AB 2,9 %
 • Pricer AB 2,7 %
 • Rejlers AB 2,7 %
 • Magnolia Bostad AB 2,4 %
 • Balco Group AB 2,3 %
 • Brinova Fastigheter AB 2,0 %
 • Saniona AB 1,9 %
 • Note AB 1,9 %
 • Green Landscaping Group AB 1,7 %
 • CTT Systems AB 1,6 %
 • Formpipe Software AB 1,6 %
 • Bioinvent International AB 1,6 %
 • GHP Specialty Care AB 1,5 %
 • Arise AB 1,5 %
Summa 20 största innehaven 54,1 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Mikrobolag Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar