PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 60 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2020-09-30

Innehavslista

Per 2020-09-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 3,8 %
 • Boliden AB 2,8 %
 • Electrolux AB 2,5 %
 • Lifco AB 2,4 %
 • Sweco AB 2,3 %
 • Indutrade AB 2,2 %
 • Husqvarna AB (B) 2,2 %
 • Castellum AB 2,1 %
 • Holmen AB 2,1 %
 • Getinge AB 2,0 %
 • Securitas AB 1,9 %
 • Sagax AB 1,9 %
 • Wallenstam AB 1,7 %
 • Sinch AB 1,7 %
 • Elekta AB 1,6 %
 • Trelleborg AB 1,6 %
 • Axfood AB 1,6 %
 • AAK AB 1,6 %
 • Fabege AB 1,6 %
 • Beijer Ref AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 41,0 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 558 miljarder (2019-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar hela tiden. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2019, från 7,8 procent till 18,2 procent.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar