PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 80 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2021-12-31

Innehavslista

Per 2021-12-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Storskogen Group AB 2,8 %
 • Boliden AB 2,6 %
 • Husqvarna AB 2,3 %
 • Vitrolife AB 2,1 %
 • Beijer Ref AB 2,1 %
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 2,1 %
 • Holmen AB 1,9 %
 • Electrolux AB 1,9 %
 • Trelleborg AB 1,8 %
 • Sweco AB 1,7 %
 • AddTech AB 1,6 %
 • Thule Group AB 1,6 %
 • Swedish Orphan Biovitrum AB 1,6 %
 • Medicover AB 1,5 %
 • Wallenstam AB 1,5 %
 • Axfood AB 1,5 %
 • Avanza Bank Holding AB 1,4 %
 • AAK AB 1,4 %
 • Fabege AB 1,4 %
 • SSAB AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 36,1 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Vilka bolag är små?

Det hänger på vem man frågar. En gräns som ibland används är att bolagets börsvärde skall vara mindre än en procent av det samlade börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ett rörligt mål alltså, men när detta skrivs motsvarar det drygt 80 miljarder kronor. De flesta så kallade småbolagsfonder använder denna gräns. Även Carnegie Small Cap Index baseras på denna siffra. I andra änden på intervallet återfinns Nasdaq OMX, som i sitt Small Cap index satt storleksgränsen 150 miljoner euro.

Läs fler frågor & svar