PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 300 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 100 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är drygt SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2024-06-30

Innehavslista

Per 2024-06-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 4,2 %
 • Sagax AB 2,7 %
 • Trelleborg AB 2,6 %
 • AAK AB 2,4 %
 • Fastighets AB Balder 2,4 %
 • Nibe Industrier AB 2,4 %
 • L E Lundbergforetagen AB 2,4 %
 • Beijer Ref AB 2,3 %
 • Skanska AB 2,3 %
 • Tele2 AB 2,2 %
 • AddTech AB 2,0 %
 • Holmen AB 2,0 %
 • Castellum AB 1,9 %
 • Axfood AB 1,8 %
 • Securitas AB 1,7 %
 • SSAB B AB 1,7 %
 • Nordnet AB 1,6 %
 • Sweco AB 1,6 %
 • Husqvarna AB 1,4 %
 • Getinge AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 43,0 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar