PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 60 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2021-02-28

Innehavslista

Per 2021-02-28
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sinch AB 3,4 %
 • Lundin Energy AB 2,6 %
 • Lifco AB 2,5 %
 • Indutrade AB 2,4 %
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 2,3 %
 • Electrolux AB 2,1 %
 • Holmen AB 2,0 %
 • Husqvarna AB 2,0 %
 • Trelleborg AB 2,0 %
 • Getinge AB 2,0 %
 • Sagax AB 1,9 %
 • Castellum AB 1,8 %
 • Securitas AB 1,6 %
 • AAK AB 1,6 %
 • Beijer Ref AB 1,5 %
 • Sweco AB 1,5 %
 • Elekta AB 1,5 %
 • Axfood AB 1,4 %
 • Swedish Orphan Biovitrum AB 1,4 %
 • Avanza Bank Holding AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 38,9 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar