PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 80 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2021-09-30

Innehavslista

Per 2021-09-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Tele2 AB (B) 2,8 %
 • Sagax AB B 2,7 %
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 2,6 %
 • Swedish Orphan Biovitrum AB 2,2 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B 2,1 %
 • Beijer Ref AB 2,1 %
 • Holmen AB B 1,9 %
 • Electrolux AB (B) 1,9 %
 • Husqvarna AB (B) 1,9 %
 • Castellum AB 1,8 %
 • Vitrolife AB 1,7 %
 • Securitas AB (B) 1,6 %
 • Trelleborg AB (B) 1,6 %
 • Sweco AB B 1,5 %
 • AAK AB 1,5 %
 • Avanza Bank Holding AB 1,5 %
 • Thule Group AB 1,4 %
 • Axfood AB 1,4 %
 • Fabege AB 1,4 %
 • Wallenstam AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 36,9 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 604 miljarder (2020-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2020, från 7,8 procent till 17,6 procent.

Läs fler frågor & svar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar