PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 80 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2022-05-31

Innehavslista

Per 2022-05-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Boliden AB 4,0 %
 • Holmen AB 2,9 %
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 2,5 %
 • Swedish Orphan Biovitrum AB 2,3 %
 • Trelleborg AB 2,2 %
 • Axfood AB 2,2 %
 • Beijer Ref AB 2,1 %
 • SSAB B AB 2,1 %
 • Saab AB 2,0 %
 • Husqvarna AB 1,8 %
 • AddTech AB 1,6 %
 • AAK AB 1,6 %
 • Electrolux AB 1,5 %
 • Sweco AB 1,5 %
 • Fabege AB 1,5 %
 • Nordnet AB 1,4 %
 • Vitrolife AB 1,4 %
 • Securitas AB 1,4 %
 • Avanza Bank Holding AB 1,3 %
 • Wallenstam AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 38,6 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-06-01

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar