PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på de största bolagen som ingår i indexet är drygt SEK 60 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2020-10-31

Innehavslista

Per 2020-10-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 3,9 %
 • Boliden AB 2,7 %
 • Electrolux AB (B) 2,5 %
 • Lifco AB 2,4 %
 • Holmen AB B 2,2 %
 • Indutrade AB 2,2 %
 • Sweco AB B 2,2 %
 • Husqvarna AB (B) 2,2 %
 • Sinch AB 2,1 %
 • Castellum AB 2,1 %
 • Getinge AB (B) 1,9 %
 • Securitas AB (B) 1,9 %
 • Sagax AB B 1,8 %
 • AAK AB 1,8 %
 • Axfood AB 1,8 %
 • Trelleborg AB (B) 1,6 %
 • Elekta AB B 1,6 %
 • Wallenstam AB 1,6 %
 • Fabege AB 1,5 %
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 1,3 %
Summa 20 största innehaven 41,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 558 miljarder (2019-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar hela tiden. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2019, från 7,8 procent till 18,2 procent.

Läs fler frågor & svar