PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 50 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 7 miljarder.

Utveckling

sedan starten 27 september 2017
 

Om du vill se hur indexet som fonden följer har utvecklats historiskt kan du klicka på länken här: Carnegie Small Cap index

Branschfördelning

Per 2020-08-31

Innehavslista

Per 2020-08-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index 3,8 %
 • Boliden AB 2,8 %
 • Sweco AB 2,6 %
 • Lifco AB 2,5 %
 • Electrolux AB 2,3 %
 • Indutrade AB 2,2 %
 • Husqvarna AB (B) 2,2 %
 • Sinch AB 2,1 %
 • Getinge AB 2,1 %
 • Holmen AB 2,0 %
 • Castellum AB 1,9 %
 • Securitas AB 1,8 %
 • Beijer Ref AB 1,8 %
 • AAK AB 1,7 %
 • Sagax AB 1,7 %
 • Elekta AB 1,7 %
 • Trelleborg AB 1,6 %
 • Axfood AB 1,6 %
 • Wallenstam AB 1,5 %
 • SAAB AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 41,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2017-09-27

Avgifter

Årlig avgift om 0,40%

Dokument

Faktablad Informationsbroschyr Fondbestämmelser
Köp PLUS Småbolag Sverige Index
Köp

Vilka bolag är små?

Det hänger på vem man frågar. En gräns som ibland används är att bolagets börsvärde skall vara mindre än en procent av det samlade börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ett rörligt mål alltså, men när detta skrivs motsvarar det drygt 60 miljarder kronor. De flesta så kallade småbolagsfonder använder denna gräns. Även Carnegie Small Cap Index baseras på denna siffra. I andra änden på intervallet återfinns Nasdaq OMX, som i sitt Small Cap index satt storleksgränsen 150 miljoner euro.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 558 miljarder (2019-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar hela tiden. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2019, från 7,8 procent till 18,2 procent.

Läs fler frågor & svar