PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2021-09-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Fastighets AB Balder 13,4 %
 • Sagax AB B 11,9 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B 9,4 %
 • Castellum AB 8,1 %
 • Fabege AB 6,0 %
 • Wallenstam AB 5,8 %
 • Hufvudstaden AB 3,8 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 3,6 %
 • Corem Property Group AB B 3,6 %
 • Pandox AB 3,5 %
 • Kungsleden AB 3,4 %
 • Atrium Ljungberg AB 3,3 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,2 %
 • Catena AB 2,7 %
 • FastPartner AB A 2,6 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 2,2 %
 • K-fast Holding AB B 2,1 %
 • NP3 Fastigheter AB 1,7 %
 • Dios Fastigheter AB 1,6 %
 • Heba Fastighets AB 1,4 %
Summa 20 största innehaven 93,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 604 miljarder (2020-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats mellan 2010 och 2020, från 7,8 procent till 17,6 procent.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar