PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2021-12-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Fastighets AB Balder 13,7 %
 • Sagax AB 11,0 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord 10,9 %
 • Castellum AB 9,5 %
 • Wallenstam AB 6,2 %
 • Fabege AB 5,6 %
 • Corem Property Group AB 4,1 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 3,6 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,4 %
 • Hufvudstaden AB 3,2 %
 • Pandox AB 3,0 %
 • Atrium Ljungberg AB 3,0 %
 • Catena AB 2,6 %
 • FastPartner AB 2,5 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,2 %
 • K-fast Holding AB 2,1 %
 • Dios Fastigheter AB 1,9 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,8 %
 • Heba Fastighets AB 1,5 %
 • Cibus Nordic 1,4 %
Summa 20 största innehaven 93,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vilka bolag är små?

Det hänger på vem man frågar. En gräns som ibland används är att bolagets börsvärde skall vara mindre än en procent av det samlade börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ett rörligt mål alltså, men när detta skrivs motsvarar det drygt 80 miljarder kronor. De flesta så kallade småbolagsfonder använder denna gräns. Även Carnegie Small Cap Index baseras på denna siffra. I andra änden på intervallet återfinns Nasdaq OMX, som i sitt Small Cap index satt storleksgränsen 150 miljoner euro.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar