PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2023-10-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 16,3 %
 • Castellum AB 12,8 %
 • Fastighets AB Balder 12,5 %
 • Fabege AB 6,7 %
 • Hufvudstaden AB 5,9 %
 • Wallenstam AB 5,4 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,4 %
 • Atrium Ljungberg AB 5,4 %
 • Catena AB 4,5 %
 • Pandox AB 2,9 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 2,5 %
 • Dios Fastigheter AB 2,1 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,1 %
 • Corem Property Group AB 1,9 %
 • FastPartner AB 1,7 %
 • Cibus Nordic 1,5 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,4 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 1,0 %
 • Swedish Logistic Property AB 0,9 %
 • Heba Fastighets AB 0,8 %
Summa 20 största innehaven 93,7 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar