PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av drygt 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2024-05-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 16,2 %
 • Fastighets AB Balder 13,5 %
 • Castellum AB 11,1 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,3 %
 • Wallenstam AB 5,3 %
 • Fabege AB 5,1 %
 • Catena AB 5,1 %
 • Hufvudstaden AB 4,6 %
 • Atrium Ljungberg AB 4,5 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,8 %
 • Pandox AB 3,6 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,5 %
 • FastPartner AB 2,2 %
 • Dios Fastigheter AB 2,2 %
 • Corem Property Group AB 1,8 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,6 %
 • Cibus Nordic 1,5 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,1 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 1,1 %
 • Heba Fastighets AB 0,9 %
Summa 20 största innehaven 93,0 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar