PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2023-08-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 16,4 %
 • Castellum AB 12,6 %
 • Fastighets AB Balder 12,5 %
 • Fabege AB 6,8 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,7 %
 • Atrium Ljungberg AB 5,6 %
 • Hufvudstaden AB 5,6 %
 • Wallenstam AB 5,1 %
 • Catena AB 4,3 %
 • Pandox AB 2,9 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 2,9 %
 • Dios Fastigheter AB 2,1 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,1 %
 • Corem Property Group AB 2,0 %
 • FastPartner AB 1,8 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,6 %
 • Cibus Nordic 1,5 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B 1,0 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,0 %
 • Heba Fastighets AB 0,8 %
Summa 20 största innehaven 94,3 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 794 miljarder (2022-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har mer än fördubblats sedan 2010 och passerade för första gången 20% under 2022.

Läs fler frågor & svar