PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2022-07-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 14,3 %
 • Fastighets AB Balder 12,4 %
 • Castellum AB 9,6 %
 • Fabege AB 5,9 %
 • Wallenstam AB 5,9 %
 • Hufvudstaden AB 5,1 %
 • Pandox AB 4,9 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B 4,5 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 4,5 %
 • Catena AB 3,6 %
 • Atrium Ljungberg AB 3,4 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,1 %
 • Corem Property Group AB 2,6 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,4 %
 • FastPartner AB 2,3 %
 • Dios Fastigheter AB 1,9 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,8 %
 • Cibus Nordic 1,5 %
 • Heba Fastighets AB 1,4 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,1 %
Summa 20 största innehaven 92,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Är det bättre att investera i små bolag än i stora?

Som alltid beror det på vad man söker. Historiskt har små bolag oftast gett lite högre avkastning, jämfört med stora bolag. Å andra sidan har svängningarna i avkastningen varit större, så risken i investeringen är också högre. Att ha en lång placeringshorisont blir därmed ännu viktigare när man investerar i små bolag. En intressant observation är att avkastningen för stora och små bolag inte alltid gått i takt. Att investera i olika storlekssegment kan därmed vara ett sätt att öka sin riskspridning.

Läs fler frågor & svar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar