PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av drygt 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2024-04-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 17,0 %
 • Fastighets AB Balder 14,0 %
 • Castellum AB 11,8 %
 • Wallenstam AB 5,2 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,1 %
 • Fabege AB 5,1 %
 • Catena AB 4,8 %
 • Hufvudstaden AB 4,7 %
 • Atrium Ljungberg AB 4,5 %
 • Pandox AB 3,4 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,3 %
 • FastPartner AB 2,5 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,4 %
 • Dios Fastigheter AB 2,2 %
 • Corem Property Group AB 1,7 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,6 %
 • Cibus Nordic 1,5 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,0 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord 0,9 %
 • Heba Fastighets AB 0,9 %
Summa 20 största innehaven 93,6 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är det för speciellt med PLUSfonders indexfonder?

PLUSfonders första två fonder, PLUS Småbolag och PLUS Mikrobolag, är inriktade mot medelstora respektive små bolag. I dagsläget finns ingen annan indexfond på marknaden som erbjuder detta. PLUS Allabolag har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen. PLUSfonders sektorindexfonder inriktade mot svenska bolag, PLUS Fastigheter, PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård, är de första som lanseras i Sverige.

Läs fler frågor & svar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar