PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2022-08-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 13,7 %
 • Fastighets AB Balder 12,4 %
 • Castellum AB 9,8 %
 • Fabege AB 5,8 %
 • Wallenstam AB 5,8 %
 • Hufvudstaden AB 5,0 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 4,7 %
 • Pandox AB 4,5 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 4,4 %
 • Atrium Ljungberg AB 3,8 %
 • Catena AB 3,7 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,2 %
 • Corem Property Group AB 2,6 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,4 %
 • FastPartner AB 2,3 %
 • Dios Fastigheter AB 2,1 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,9 %
 • Cibus Nordic 1,6 %
 • Heba Fastighets AB 1,4 %
 • Stendorren Fastigheter AB 1,1 %
Summa 20 största innehaven 92,2 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar