PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2024-01-31
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 15,8 %
 • Fastighets AB Balder 13,9 %
 • Castellum AB 12,2 %
 • Fabege AB 5,9 %
 • Wallenstam AB 5,7 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,2 %
 • Hufvudstaden AB 5,0 %
 • Atrium Ljungberg AB 4,9 %
 • Catena AB 4,1 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,3 %
 • Pandox AB 2,8 %
 • FastPartner AB 2,2 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,2 %
 • Corem Property Group AB 2,1 %
 • Dios Fastigheter AB 2,1 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,6 %
 • Cibus Nordic 1,3 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Nord 1,1 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,0 %
 • K-fast Holding AB 1,0 %
Summa 20 största innehaven 93,4 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond med mål att generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med ett visst index. Rent praktiskt går det till så att fonden köper samma aktier i samma vikter som det index man vill efterlikna. Detta brukar kallas passiv förvaltning, i motsats till aktiv förvaltning där en förvaltare försöker skapa avkastning genom att göra ett aktivt val av aktier.

Läs fler frågor & svar

Är det vanligt att spara i en indexfond?

Enligt Fondbolagens förening uppgick förvaltad volym i indexfonder till SEK 998 miljarder (2023-12-31). Än så länge ligger dock merparten av svenskarnas sparpengar i aktivt förvaltade fonder, men indexfondernas andel ökar kraftigt. Andelen har ökat från 8% 2010 till nästan 22% under 2023.

Läs fler frågor & svar