PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av drygt 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder.

Utveckling

sedan starten 23 september 2021
 

Innehavslista

Per 2024-06-30
 • Bolag Andel av portfölj
 • Sagax AB 16,0 %
 • Fastighets AB Balder 13,9 %
 • Castellum AB 11,1 %
 • Wihlborgs Fastigheter AB 5,2 %
 • Wallenstam AB 5,2 %
 • Catena AB 5,0 %
 • Fabege AB 4,9 %
 • Atrium Ljungberg AB 4,6 %
 • Hufvudstaden AB 4,4 %
 • Nyfosa Fastigheter AB 3,7 %
 • Pandox AB 3,6 %
 • NP3 Fastigheter AB 2,6 %
 • FastPartner AB 2,2 %
 • Dios Fastigheter AB 2,1 %
 • Corem Property Group AB 1,7 %
 • Platzer Fastigheter Holding AB 1,6 %
 • Cibus Nordic 1,6 %
 • Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 1,2 %
 • Swedish Logistic Property AB 1,1 %
 • Stendörren Fastigheter AB 0,8 %
Summa 20 största innehaven 92,5 %
Se hela listan

Ansvarig förvaltare

FCG Fonder AB
www.fcgfonder.se

Förvaltare
Tom Michels
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Förvaltare
Fredrik Engwall
Förvaltat fonden sedan
2021-09-23

Köp PLUS Fastigheter Sverige Index
Köp

Vilka bolag är små?

Det hänger på vem man frågar. En gräns som ibland används är att bolagets börsvärde skall vara mindre än en procent av det samlade börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ett rörligt mål alltså, men när detta skrivs motsvarar det drygt 80 miljarder kronor. De flesta så kallade småbolagsfonder använder denna gräns. Även Carnegie Small Cap Index baseras på denna siffra. I andra änden på intervallet återfinns Nasdaq OMX, som i sitt Small Cap index satt storleksgränsen 150 miljoner euro.

Läs fler frågor & svar

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är ett verktyg för att mäta kursutvecklingen för en viss grupp aktier. Det kan antingen omfatta alla aktier på hela börsen eller olika typer av undergrupper. Vanligt förekommande är en uppdelning baserat på företagens bransch eller storlek.

Läs fler frågor & svar